Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

VI Otwarte Mistrzostwa w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie

Miejscowość: Zieleniec
Data rozpoczęcia: 2018-03-04
Data zakończenia: 2018-03-04

W niedzielę 4 marca 2018 roku odbędą się VI Otwarte Mistrzostwa w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie o Puchar Burmistrza organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu. Tradycyjnie zawody rozegrane zostaną w Zieleńcu.

Narciarze rywalizować będą w 4 kategoriach: dzieci do 12 lat, młodzież od 13 do 17 lat, oraz dorośli – kobiety i mężczyźni. Zmagania snowboardzistów zostaną przeprowadzone w jednej kategorii.

Aby wziąć udział w zawodach należy do czwartku 1 marca 2018 roku dokonać zgłoszenia w Biurze Obsługi Klienta na krytej pływali „Na Fali” (ul. Starogostyńska 9a) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 lub pod numerem telefonu 65 57 58 910.

Przy zgłoszeniu należy wypełnić i kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach narciarskich (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego).

Opłata wpisowa wynosi 150 zł i zawiera dojazd autokarem, udział w zawodach, numer startowy, kaucję, karnet 7-godzinny, ubezpieczenie narciarskie oraz obiad.

Regulamin Mistrzostw oraz kartę zawodnika można znaleźć na stronie www.osir.gostyn.pl.

https://www.gostyn.pl/VI_Otwarte_Mistrzostwa_w_narciarstwie_zjazdowym_i_snowboardzie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl