Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 kwietnia 2012

WAŻNY TERMIN DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Burmistrz Gostynia ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert mija w środę 9 maja 2012 r. o godzinie 15.30. Konkurs dotyczy organizacji i udziału w zawodach bokserskich. Na jego realizację zabezpieczono środki finansowe w kwocie 10.000zł.
Uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – „Organizacje pozarządowe - konkursy ofert”.
 

http://www.gostyn.pl/WAZNY_TERMIN_DLA_ORGANIZACJI_POZARZADOWYCH_35817.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl