Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 września 2017

Wkrótce wystawa „Polacy na Żytomierszczyźnie – wczoraj i dziś”

Muzeum w Gostyniu już dziś serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy fotograficznej „Polacy na Żytomierszczyźnie – wczoraj i dziś” - w sobotę, 7 października 2017 roku o godz. 12.00 w sali wystaw czasowych.
Fotogramy, które będą prezentowane, podzielone zostały na tematyczne sekcje – poświęcone zarówno historii (np. „Skąd się wzięli Polacy na Żytomierszczyźnie”, czy „Polacy z Żytomierszczyzny podczas II wojny światowej”), jak i współczesności (np. „Nowe tendencje w środowisku polskim po roku 2000”, „Polskie media na Żytomierszczyźnie”, czy „Uczymy się polskiego”).
W wernisażu udział zapowiedzieli goście z Żytomierza, w tym Zygmunt Wenglowski – urodzony w 1925 roku w Soroczeniu (obwód żytomierski), syn polskich rolników. Jego ojciec, Adam, został za swą przynależność narodową w 1930 roku aresztowany i zesłany na Syberię. W 1938 roku na mocy sfabrykowanego wyroku za działalność kontrrewolucyjną skazany na śmierć. Wyrok wykonano miesiąc później. Tragiczny los spotkał także czterech braci ojca Zygmunta: Adolfa, Jana, Józefa i Mariana. Byli oni prześladowani i ostatecznie zginęli. Zygmunt Wenglowski uczył się w szkołach: polskiej, niemieckiej i ukraińskiej. W 1944 roku wstąpił do 1. Armii Polskiej i walczył w jej szeregach. Po wojnie trafił na studia do Akademii Wojskowej Broni Pancernej w Moskwie. Pozostał w wojsku jako żołnierz Armii Radzieckiej. Służbę zakończył jako pułkownik --  zastępca naczelnika Wyższej Szkoły Broni Pancernej w Ulianowsku. W 1990 roku wrócił do Żytomierza. W 1997 roku został wybrany prezesem Stowarzyszenie weteranów Wojska Polskiego Żytomierszczyzny.
Wystawa fotograficzna czynna będzie w gostyńskim Muzeum do 31 października 2017 roku.
Partnerami Muzeum w organizacji ekspozycji są: Gmina Gostyń, Dom Polski w Żytomierzu i Studencki Klub Polski w Żytomierzu. Oba polonijne podmioty działają przy wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

http://www.gostyn.pl/Wkrotce_wystawa_Polacybrna_Zytomierszczyznie_-_wczoraj_i_dzis.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl