Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 stycznia 2018

Wybudowano rurociąg w Stankowie

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego AQA-BUD z Grabonoga wybudowało rurociąg odprowadzający wody opadowo-deszczowe do rowu w Stankowie.

W ramach inwestycji na długości ponad 150 metrów ułożony został rurociąg kanalizacyjny z rur PVC. Ustawione zostały także 3 studnie betonowe oraz wykonano odwodnienie.

Przypomnijmy, że rurociąg odprowadzający wody opadowo-deszczowe do rowu w Stankowie wybudowano dzięki zaangażowaniu mieszkańców, którzy wybrali ten projekt do realizacji w głosowaniu w ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Gmina trzykrotnie w ubiegłym roku ogłaszała przetarg na realizację zadania. Dwukrotnie nie udało się wybrać wykonawcy. Przedstawiane oferty przewyższały zarezerwowane w budżecie na ten cel środki. Dlatego samorząd zdecydował się na podział zadania na etapy, pierwszy z nich wykonano w ubiegłym roku.

http://www.gostyn.pl/Wybudowano_rurociag_w_Stankowie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl