Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 listopada 2019

Wykład o dawnych wydawnictwach i wydawcach

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu oraz Muzeum w Gostyniu zapraszają na wykład dr. hab. Artura Jazdona „Nad spiż trwalsze, czyli o wielkopolskich wydawnictwach i wydawcach do 1939 roku”. Odbędzie się on w poniedziałek 2 grudnia 2019 roku o godz. 17.00 w Czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu (ul. Wrocławska 257). Spotkanie zorganizowane zostanie w ramach projektu „Dziedzictwo Wielkopolski”.
Projekt „Dziedzictwo Wielkopolski” ma na celu popularyzację historii i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Cykl wykładów prowadzonych w regionie ma przybliżyć mieszkańcom społeczności lokalnych prowadzone badania dotyczące historii i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski.
Dr hab. Artur Jazdon ukończył studia w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM oraz studia podyplomowe na papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W 1988 roku uzyskał uprawnienia bibliotekarza dyplomowanego, w 1989 roku doktorat z nauk filologicznych w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. W 2013 roku obronił pracę habilitacyjną z nauk humanistycznych w zakresie bibliologia i informatolgia. Od 1979 roku jest pracownikiem Biblioteki Uniwersyteckiej, początkowo na etacie naukowo-badawczym, od 1984 roku wicedyrektor i dyrektor w latach 1992-2017, obecnie w Pracowni Regionalnego Zasobu Bibliotecznego Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Odbył staże w bibliotekach krajowych i zagranicznych. Prowadził zajęcia dydaktyczne w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej UAM, później w Instytucie Filologii Polskiej UAM, w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Jest autorem 7 książek i ponad 120 artykułów z zakresów: historii ruchu wydawniczego, drukarstwa i księgarstwa, historii bibliotek, bibliotekarstwa; organizacji i zarządzania bibliotek, polityki kadrowej w bibliotekach; finansowania nauki i bibliotek, komputeryzacji bibliotek i procesów bibliotecznych. Jest redaktorem naczelnym rocznika „Biblioteka”. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Fundacji Zakłady Kórnickie. Wstęp wolny.

https://www.gostyn.pl/Wyklad_o_dawnych_wydawnictwach_i_wydawcach.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl