Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

24 marca 2023

Wyróżnienia dla najlepszych czeladników

Młodzi rzemieślnicy, którzy uczyli się swych zawodów u mistrzów zrzeszonych w gostyńskim Cechu Rzemiosł Różnych i w roku 2022 złożyli egzaminy czeladnicze z wynikiem bardzo dobrym, odebrali w piątek 24 marca 2023 roku pamiątkowe świadectwa i statuetki. W tej grupie znalazło się aż siedmiu uczniów mieszkających w gminie Gostyń: Jakub Antkowiak, Kacper Cieślak, Łukasz Jańczak, Eryk Krawiec, Krzysztof Markowski, Mikołaj Szefer i Gerard Wenderski. Wręczenie miało miejsce podczas zorganizowanego przez Cech spotkania w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu.
Wyróżnianie najlepszych czeladników zainicjował samorząd gminy Gostyń wspólnie z miejscowym Cechem. Intencją jest docenienie młodych, zdolnych i pracowitych mieszkańców ziemi gostyńskiej na starcie ich zawodowej kariery. Do pomysłu przyłączyły się gminy, z których pochodzą młodzi rzemieślnicy.

Elektryk Kacper Cieślak z Siemowa uczył się zawodu u mistrza Tomasza Michalskiego; Łukasz Jańczak z Gostynia i Krzysztof Markowski z Kosowa są monterami sieci i instalacji sanitarnych, obaj fachu wyuczyli się w zakładzie prowadzonym przez Jacka Juskowiaka; taki sam zawód ma gostynianin Eryk Krawiec, który praktyczne umiejętności szlifował w zakładzie Dawida Nawrockiego; wśród wyróżnionych są też dwaj stolarze - Mikołaj Szefer z Gostynia uczył się zawodu u Stanisława Waleńskiego, a Gerard Wenderski z Goli w zakładzie Jędrzeja Poznańskiego. Mistrzem szkolącym dekarza Jakub Antkowiaka z Gostynia był zaś jego ojciec Mirosław.
Szóstce „gostyńskich” laureatów gratulacje przekazał i statuetkę wręczył - w imieniu gminnego samorządu - Maciej Kretkowski, zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Gostyniu. Podpisane przez Burmistrza Jerzego Kulaka listy gratulacyjne przekazał on także rodzicom i mistrzom. Pośrednikami w przekazaniu świadectwa, statuetki i listu gratulacyjnego nieobecnemu na gali Łukaszowi Jańczakowi, jego rodzicom i mistrzowi, będą władze Cechu.

Najwyższy wynik z egzaminu zawodowego otrzymało w ubiegłym roku 13 młodych ludzi uczących się zawodu w zakładach zrzeszonych w gostyńskim Cechu. Oprócz siódemki z gminy Gostyń byli to:
- monterzy sieci i instalacji sanitarnych: Jakub Klupczyński (z gminy Borek Wielkopolski), Jakub Chorała (z gminy Krobia) i Eryk Giera (z gminy Poniec);
- elektrycy: Krystian Sikora (z gminy Krobia) i Grzegorz Gorwa (z gminy Piaski);
- murarz-tynkarz Jan Otworowski (z gminy Pępowo).

Poza wyróżnionymi, ich rodzicami, mistrzami i wychowawcami, w spotkaniu uczestniczyli także samorządowcy, członkowie władz gostyńskiego cechu, dyrekcja, przedstawiciele grona pedagogicznego ze szkół ponadpodstawowych z powiatu gostyńskiego. Gościem był również Tomasz Wika, dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Monika Lewandowska, pełnomocnik WIR w Lesznie, Krzysztof Marzec, prezes zarządu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, oraz Justyna Krzyżostaniak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu. O oprawę muzyczną gali zadbali uczniowie ZSZ.

Na tytułowym zdjęciu: w górnym rzędzie (od lewej): Krzysztof Markowski, Jakub Chorała, Kacper Cieślak, Eryk Krawiec, Jakub Antkowiak, Jakub Klupczyński, Eryk Giera; w dolnym rzędzie (od lewej): Mikołaj Szefer, Krystian Sikora, Grzegorz Gorwa, Gerard Wenderski.

https://www.gostyn.pl/Wyroznienia_dla_najlepszych_czeladnikow_43499.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl