Facebook Dzieje się w Gostyniu Facebook Inwestycyjny Gostyń Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 stycznia 2016

ZWiK apeluje

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o. prosi o przestrzeganie zasad korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej. W efekcie wrzucania do kanalizacji odpadów stałych dochodzi do awarii w pracy sieci kanalizacyjnej.

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji m.in. poprzez wrzucanie do kanalizacji odpadów stałych, żwiru, piasku, popiołu, szkła, tekstyliów, drewna, mas bitumicznych, smół, powoduje problemy w eksploatacji sieci i przepompowni ścieków powodując np. zalewanie piwnic w budynkach, wzrost kosztów eksploatacyjnych, co ma zasadniczy wpływ na cenę świadczonych usług przez ZWiK.

https://www.gostyn.pl/ZWiK_apeluje.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl