Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 sierpnia 2013

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Wielkp. Woj. Konserwatora Zabytków

RI.6733.12.2013                Gostyń, 7 sierpnia 2013 r.

 
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
 
zawiadamiam
 
że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy gazociągu niskiego ciśnienia Dn/180PE100 wraz z przyłączami Dn63PE100, na terenie działek nr 1009, 1027/2, 988, 1010, 1011, 1013, 1016, 1021, 992, 993, 994/1, 998/1, 999/1, 1006/1, 1006/2, 1008, położonych w Gostyniu w rejonie ul. Wiosny Ludów, zostało wydane:
-        postanowienie nr 710/2013 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wojewódzkiego z dnia 24.07.2012 r. nr Le.WA.5151.2271.2.2013
 
Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30.
 
Zastępca Burmistrza

Elżbieta Palka

 

http://www.gostyn.pl/Zawiadomienie_o_wydaniu_postanowienia_Wielkp__Woj__Konserwatora_Zabytkow.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl