Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 stycznia 2023

Zgłoś szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków

Mieszkańcy miasta i gminy Gostyń, którzy na swojej posesji posiadają zbiorników bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków, muszą zgłosić ten fakt w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska gostyńskiego urzędu. Na terenach wiejskich niezbędne dokumenty można złożyć za pośrednictwem sołtysa.
Zgodnie z obowiązującym prawem, gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina uaktualnia obie ewidencje na podstawie druków złożonych przez mieszkańców.
Niezbędne zgłoszenie można pobrać tutaj. Wystarczy formularz wydrukować, wypełnić, podpisać, a następnie złożyć w jednym z budynków magistratu:
- w ratuszu (Rynek 2, I piętro pok. 10, kancelaria)
lub
- w budynku przy ul. Wrocławskiej 256 (parter, pok. 16, biuro obsługi klienta).
Dokument można przesłać również tradycyjną pocztą (na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń) lub – w przypadku mieszkańców wsi – przekazać za pośrednictwem swojego sołtysa.
Kto nie ma możliwości samodzielnego wydrukowania formularza, może go otrzymać w urzędzie (we wskazanych powyżej miejscach).
Przypominamy, że eksploatacja zbiornika bezodpływowego (szamba) oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gostyń wymaga dokonania zgłoszenia Burmistrzowi Gostynia – zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami).

https://www.gostyn.pl/Zglos_zbiornik_bezodplywowy_lub_przydomowa_oczyszczalnie_sciekow.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl