Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja o sposobie przyjmowania w gminie Gostyń

zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Ze względu na znacznie ograniczony w Urzędzie Miejskim w Gostyniu zakres przyjmowania interesantów, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@gostyn.pl . Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. 

W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Więcej informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, pod numerem telefonu 65 575 21 36 lub 65 575 21 34, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gostyniu od poniedziałku do piątku, od godz. 7.30 do godz. 15.30.

https://www.gostyn.pl/Zgloszenia_kandydatow_na_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl