Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 kwietnia 2012

Zmiana zasad dotyczących realizacji zadania pn. Organizacja i udział w zawodach bokserskich

Burmistrz Gostynia informuje, że dokonuje zmiany zasad dotyczących realizacji zadania pn. „Organizacja i udział w zawodach bokserskich”  w następującym zakresie:

Treści dotyczące realizacji zadania:
•    zorganizowanie międzypaństwowego meczu bokserskiego dla mieszkańców gminy Gostyń w ramach „Dni Gostynia”,
•    warunki imprezy:
- organizacja: w sobotę 2 czerwca 2012 roku,
- czas trwania: jeden dzień, co najmniej 2 godziny,
- miejsce realizacji: miasto Gostyń,
•    udział w imprezach  bokserskich organizowanych za granicą.

otrzymują brzmienie:
•    zorganizowanie meczu bokserskiego dla mieszkańców gminy Gostyń w ramach „Dni Gostynia”,
•    warunki imprezy:
- organizacja: w sobotę 2 czerwca 2012 roku,
- czas trwania: jeden dzień, co najmniej 2 godziny,
- miejsce realizacji: miasto Gostyń,
•    udział w imprezach  bokserskich organizowanych w Polsce lub za granicą.

Wprowadzone zmiany zasad realizacji zadania otwartego konkursu ofert należy traktować jako obowiązujące.

Zmianie ulega również termin składania ofert: do dnia 15 maja 2012 roku.
 

http://www.gostyn.pl/Zmiana_zasad_dotyczacych_realizacji_zadania_pn__Organizacja_i_udzial_w_zawodach_bokserskich.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl