Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 września 2021

Zmiany w komunikacji publicznej

Z uwagi na rozpoczęcie prac na ul. Nowe Wrota od poniedziałku 27 września 2021 roku następuje zmiana funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Zawieszony został odjazd z przystanku „Nowe Wrota – ZUS I” dla wszystkich linii i wprowadzono tymczasowy przystanek „Wrocławska I – sklep Anka”. Godziny odjazdów dla wszystkich linii pozostają takie same jak dla przystanku „Nowe Wrota – ZUS I”.

Zmiany obowiązują do czasu zakończenia prac na ul. Nowe Wrota, związanych z inwestycją “Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda  Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani”.

 

Również od poniedziałku 27 września 2021 roku następują zmiany w funkcjonowaniu komunikacji podmiejskiej.

Zawieszone zostały przystanki „Ziółkowo I” i „Krajewice – nr. 1A” na czas przebudowy drogi powiatowej nr 4922P Krajewice-Ziółkowo. Dla tych przystanków nie zostały wprowadzone przystanki tymczasowe, najbliższe przystanki to „Ziółkowo II” i „Krajewice” przy sklepie.

 

Przypomnijmy, że nadal obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką w środkach komunikacji publicznej. Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji można znaleźć  tutaj.

https://www.gostyn.pl/Zmiany_w_komunikacji_publicznej_42309.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl