Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 grudnia 2017

Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, klubów sportowych, które prowadzą działalność na rzecz gminy Gostyń mogą zostać członkami Komisji Konkursowej. Zadaniem tych osób będzie ocena ofert złożonych na realizację zadań publicznych realizowanych w 2018 roku.

Członkiem Komisji może zostać osoba wskazana przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 ze zmianami).

Aby zostać członkiem Komisji należy do wtorku 2 stycznia 2018 roku dokonać zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2 lub ul. Wrocławska 256. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe zasady udziału w pracach Komisji oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

http://www.gostyn.pl/Zostan_czlonkiem_Komisji_Konkursowej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl