Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 lutego 2018

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP - Czachorowo, Sikorzyn, Gostyń

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Czachorowie i Sikorzynie oraz w Gostyniu

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gostyniu Uchwały Nr XXXVI/448/18 z dnia 1 lutego 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Czachorowie i Sikorzynie oraz w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej, których granice wskazano na mapie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać do 30 marca 2018 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@gostyn.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

Mapa - Czachorowo, Sikorzyn, Gostyń
Mapa - Czachorowo, Sikorzyn, Gostyń

https://www.gostyn.pl/_Ogloszenie_o_przystapieniu_do_sporzadzenia_MPZP_-_Czachorowo__Sikorzyn__Gostyn.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl