Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 sierpnia 2011

informacja o wykazie

Burmistrz informuje, że zamierza:
1. wynająć w trybie bezprzetargowym nieruchomość (pomieszczenie gospodarcze), położoną w Gostyniu przy ul. Kolejowej 7,
2. wynająć w trybie przetargowym nieruchomość lokalową, położoną w budynku przy ul. 1-go Maja 1 w Gostyniu.
Szczegółowy wykaz nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.

http://www.gostyn.pl/informacja_o_wykazie_35697.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl