Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 maja 2017

18 maja sesja Rady Miejskiej

11 projektów uchwał będzie przedmiotem XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gostyniu. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 18 maja 2017 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza.

Po ustaleniu quorum radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołów z XXVI i XXVII sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania, a po nich wypowiedzieć się będą mogli gostynianie.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (ul. Podleśna),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (ul. Podgórna),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości (ul. Górna),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości (ul. Helsztyńskiego),
 • w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej,
 • w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Małgorzaty w Gostyniu na wykonanie robót budowlanych w Kościele Farnym w Gostyniu,
 • w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
 • w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gostyniu,
 • w sprawie przyznania nagrody gminy Gostyń pod nazwą „Laur Gostynia”,
 • zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 r.,
 • zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2017 – 2024.

Następnie Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne głosy i wnioski radnych.

http://www.gostyn.pl/18_maja_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl