Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Fundusze Europejskie 2014-2020

05 grudnia 2017

Zapytanie ofertowe

„Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. czytaj więcej
20 listopada 2017

Zapytanie ofertowe - postępowanie unieważnione

„Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. czytaj więcej
06 grudnia 2016

Rewitalizacja dla Gostynia

Gmina Gostyń realizuje projekt pn. „Program Rewitalizacji dla Gostynia na lata 2016-2023 współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin i ramach perspektywy finansowej 2014-2020”. czytaj więcej

http://www.gostyn.pl/Fundusze_Europejskie_2014-2020.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl