Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 kwietnia 2017

Dofinansowanie dla gostyńskich szkół

Gmina Gostyń otrzymała 48.000 zł dofinansowania z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych oraz na promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Programem objętych zostanie 6 szkół podstawowych.

Gostyńska „jedynka”, „dwójka” i „piątka” otrzymają wsparcie po 12.000 zł, a szkoły z: Daleszyna, Kunowa i Sikorzyna po 4.000 zł. Szkoły, które uzyskały wsparcie finansowe podejmą współpracę z radami rodziców i samorządami uczniowskimi oraz z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu w sprawie zakupu książek, zorganizują także co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów i ich rodziców, dostosują organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, a w szczególności umożliwią im wypożyczanie książek w okresie ferii oraz uwzględnią potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek. Gmina na realizację zadania zabezpieczyła 12.000 zł.

Zadanie dofinansowano w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program w latach 2016-2020 będzie wspierał organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne.

http://www.gostyn.pl/Dofinansowanie_dla_gostynskich_szkol.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl