Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 lutego 2017

Przyznano dotacje dla klubów sportowych

11 klubów sportowych otrzymało dotacje na realizację zadań w zakresie sportu w gminie Gostyń w 2017 roku. Łącznie kluby otrzymały ponad 900.000 zł.

Wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie sportu mogą uzyskiwać kluby prowadzące działalność na obszarze gminy Gostyń i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Dotacja może być przeznaczona m.in. na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego oraz na wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Dotacje dla klubów pozwalają wspierać rozwój sportu na terenie gminy Gostyń, zwiększając możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego i organizacyjnego przez gostyńskie kluby oraz umożliwiają dostęp do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców gminy Gostyń.

Dotację otrzymały:

 • stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Kaniasiatka”w Gostyniu – 71 366 zł,
 • stowarzyszenie Klub Sportowy „Start” w Gostyniu – 141 850 zł,
 • stowarzyszenie Kolarski Klub Sportowy „Gostyń” w Gostyniu –53 900 zł
 • stowarzyszenie Uczniowski Kolarski Klub Sportowy „Gostyń” w Gostyniu - 17 500 zł,
 • MKS Kania Gostyń sp. z o.o. –  391 902 zł,
 • stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Gostyniu – 22 110 zł,
 • stowarzyszenie Ognisko Statutowe Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Tęcza” przy Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyniu – 33 086 zł,
 • stowarzyszenie Dalekowschodnie Sztuki i Sporty Walki „Kyosa” w Gostyniu – 45 087 zł,
 • stowarzyszenie Klub Sportowy Sporty Walki w Gostyniu –36 861 zł,
 • stowarzyszeniu o nazwie Gostyńskie Stowarzyszenie Klub Sportów i Sztuk Walki „Wilk” w Gostyniu – 31 825 zł,
 • stowarzyszeniu o nazwie Klub Sportowy „Tiger Wielkopolska” w Gostyniu –58 397 zł.

http://www.gostyn.pl/Przyznano_dotacje_dla_klubow_sportowych_38250.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl