Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

17 marca 2017

Unijne dofinansowanie dla gostyńskiej oświaty

Ponad 400.000 zł kosztować będzie projekt edukacyjny „Specjalne potrzeby-dobre szanse”, a blisko 94% jego kosztów pokryje Unia Europejska. Projekt gminy Gostyń otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Uczniowie gostyńskiej „jedynki” aż do końca lipca 2019 roku będą mogli skorzystać z serii zajęć dodatkowych.

Projekt „Specjalne potrzeby-dobre szanse” zakłada wsparcie dla uczniów poprzez zajęcia dodatkowe, zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych i zajęcia pozaszkolne w formie wycieczek, a także wsparcie dla nauczycieli poprzez studia podyplomowe, kursy i szkolenia. W ramach projektu doposażone zostaną również pracownie matematyczna i przyrodnicza oraz zakupione zastaną pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Gmina Gostyń czeka na rozstrzygnięcie jeszcze jednego konkursu zawiązanego z gostyńską „jedynką” Samorząd przygotował wniosek „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu”. Zadanie opiewa na ponad 4,6 mln z czego gmina ubiega się o 85% dofinansowanie unijne.

http://www.gostyn.pl/Unijne_dofinansowanie_dla_gostynskiej_oswiaty.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl