Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

V Otwarte Mistrzostwa w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie

Miejscowość: Zieleniec
Data rozpoczęcia: 2017-02-25
Data zakończenia: 2017-02-25
Organizator: OSiR w Gostyniu

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu organizuje w sobotę 25 lutego 2017 roku V Mistrzostwa w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie o Puchar Burmistrza Gostynia Zieleńcu.

Narciarze rywalizować będą w kategoriach: dzieci do VI klasy szkoły podstawowej, młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do 18 roku życia, oraz dorośli - kobiety i mężczyźni. Zmagania snowboardzistów zostaną przeprowadzone w jednej kategorii.

Aby wziąć udział w zawodach należy dokonać zgłoszenia do czwartku 23 lutego 2017 roku w Biurze Obsługi Klienta na krytej pływalni przy ul. Starogostyńskiej 9a. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Przy zgłoszeniu należy wypełnić i podpisać kartę zawodnika wraz ze znajdującym się na niej oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach narciarskich (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest  podpis rodzica lub opiekuna prawnego).

Opłata wpisowa wynosi 140 zł i zawiera: dojazd autokarem, udział w zawodach, numer startowy, puchary i nagrody, karnet, ubezpieczenie narciarskie oraz obiad.

Regulamin Mistrzostw oraz kartę zawodnika można znaleźć na stronie www.osir.gostyn.pl

http://www.gostyn.pl/V_Otwarte_Mistrzostwa_w_narciarstwie_zjazdowym_i_snowboardzie_38255.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl