Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 stycznia 2020

Ponad 1,8 mln zł dla NGO

Przyznano 40 dotacji na realizacje zadań publicznych, które w 2020 roku będą realizowane przez organizacje pozarządowe. NGO otrzymały wsparcie w wysokości ponad 1,8 mln zł, a to nie wszystkie dotacje, jakie w tym roku, organizacjom pozarządowym planuje przyznać gostyński samorząd.

Złożone oferty zostały ocenione przez Komisję Konkursową. Na tej podstawie burmistrz Gostynia podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięć z zakresu:

 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1) UKS Biskupianka Stara Krobia – „XVII Masowy Bieg Gostyński – Gostyński Bieg Niepodległości” – 4 500,00 zł;

2) Polski Związek Wędkarski Koło nr 178 w Gostyniu – „Otwarte zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gostyń, Mistrzostwa Polski w wędkarstwie spławikowym w kat. U15 i U20 zb. Wodociągi Częstochowa, Wędkarskie Zawody Rodzinne wraz z wędkarskim Dniem Dziecka Rydzyna 2020” – 5 390,00 zł;

3) Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – 6 900,00 zł;

4) Klub Sportowy Solid Sport - „SOLID ROAD Gostyń oraz SOLID MTB Maraton Gostyń” – 6 160,00 zł;

5) Stowarzyszenie ZAWSZE AKTYWNI – „Nasze dzieci – sportową siłą Gostynia” – 6 506,00 zł;

6) Kolarski Klub Sportowy „Gostyń” – „Zawody kolarskie w Gostyniu” – 19 250,00 zł;

7) Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich – „Nauka i doskonalenie gry w hokeja” – 15 000,00 zł;

8) Klub Sportowy "Start" w Gostyniu – „Upowszechnianie aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych oraz udział członków klubu w zawodach sportowych” – 31 000,00 zł;

9) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Gostyniu – „Zorganizowanie szkolnego systemu rozgrywek sportu dzieci i młodzieży na szczeblu gminnym w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej” – 7 469,00 zł;

10) Gostyński Klub Rowerowy Cyklista – „Wesołe Czasówki” – 3 000,00 zł;

11) Stowarzyszenie Sportowe CRC LESZNO – „Szkolenie dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej” – 3 850,00 zł;

12) Gostyńskie Towarzystwo Sportowe CITIUS – „Nasza Dycha – VII atestowany bieg na 10 km ulicami Gostynia” – 7 700,00 zł;

13) Uczniowski Klub Sportowy KANIASIATKA – „Turnieje siatkarskie mieszkańców gminy Gostyń” – 6 160,00 zł;

14) Stowarzyszenie GCB Gostyń – „Aktywne spędzanie wolnego czasu młodzieży oraz dorosłych z gminy Gostyń” – 3 850,00 zł;

15) Stowarzyszenie Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń – „Gala Sportów Walki GSW 18 i GSW 19” – 14 000,00 zł;

16) MKS Kania Gostyń Sp. Z o.o. – „Kania Cup 2020 – od przedszkola do juniora” – 10 000,00 zł;

17) Stowarzyszenie Akademia Sportu „Młode Orły” -  „Akademia Orzełka” – program aktywności ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym 5-6 lat” – 19 250,00 zł.

 

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1) Forum Demokratyczne – „VIII Rodzinny Rajd Smerfów” – 5 140,00 zł;

2) Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera – „Organizacja XIII Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2020 oraz Organizacja Koncert kolęd – Trebunie Tutki” – 35 000,00 zł;

3) Fundacja MIEJSCE MOJE – „XI Gostyńska Gra Miejska – „Prezydencki gambit – Gostyń 1929” – 11 000,00 zł;

4) Koło Gospodyń Wiejskich Krajewiczanki – „Dzień dobry regionalna kulturo – podaruj nam trochę siebie!” – 10 000,00 zł;

5) Fundacja Fabryka Pomysłów – „Człowiek z nut” – 22 000,00 zł;

6) Stowarzyszenie Zarzewie – Na Rzecz Tożsamości – „Spotkania z wiedzą i myślą narodową, cykl wydarzeń krzewiących patriotyzm” – 8 000,00 zł.

 

Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych:

1) Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Koło w Gostyniu – „Nie pytajmy, co może zrobić dla nas ojczyzna. Pytajmy, co my możemy dla niej uczynić” – 2 065,60 zł;

2) Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu – „Pamiętamy o przeszłości” – 4 815,60 zł.

 

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej - Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu – „Prowadzenie Stacji Socjalnej” – 18 000,00 zł.

 

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności - Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu – „Prowadzenie Banku Żywności” – 21 000,00 zł.

 

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – rozwój amatorskiego ruchu artystycznego:

1) Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku – „MUZYKA ŁĄCZY LUDZI - rozwój i doskonalenie umiejętności wokalnych członków zespołu  MELODIA” – 10 000,00 zł;

2) Ogólnopolskie Stowarzyszenie "z Muzyką do Ludzi" – „VII Festiwal Lutniowy "Najkrótsza Noc Długoraja" Gostyń 2020” – 16 000,00 zł.

 

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – integracja emerytów, rencistów i inwalidów:

1) Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Senior z inicjatywą 2020” – 6 250,00 zł;

2) Stowarzyszenie „Ja też pomagam” – „Gostyński senior 2020” – 6 250,00 zł;

3) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy- „Integracja emerytów, rencistów i inwalidów” – 5 500,00 zł.

 

Ochrony i promocji zdrowia (w tym działalność lecznicza) oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

1) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” – „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie” – 4 800,00 zł;

2) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia” – „Halliwick, Bobath i Si” – 15 300,00 zł;

3) Stowarzyszenie BAZA – „Warsztaty kreowania marzeń” – 5 400,00 zł;

4) Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu – „Wsparcie społeczno–rozwojowe osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin” – 10 400,00 zł;

5) Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin „Bez granic” – „Pasja - szansą na ciekawe życie” – 7 400,00 zł;

6) Stowarzyszenie „Ja też pomagam” – „Zdrowo żyj” – 1 700,00 zł.

 

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin:

1) Spółdzielnia Socjalna „Arka” na zadanie pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń” -1 100 390,00 zł;

2) Spółdzielnia Socjalna „Arka” na zadanie pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń” – 319 745,00 zł.

https://www.gostyn.pl/Ponad_1_8_mln_zl_dla_NGO.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl