Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
ul. 1 Maja 13/3
63-800 Gostyń
tel./fax 65 5720754
e-mail: gospodarka@gostyn.p

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:

  • tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości zwłaszcza mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • rozwój społeczno-gospodarczy,
  • wspieranie zatrudnienia,
  • działalność oświatowa,
  • działalność na rzecz obszarów wiejskich.

Powyższe cele realizowane są poprzez działalność informacyjną, szkoleniową i doradczą biura Stowarzyszenia, skoncentrowaną na lokalnym rynku.

Usługi Stowarzyszenia kierowane są przede wszystkim do sektora lokalnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstworaz osób zamierzających uruchomić działalność gospodarczą.

https://www.gostyn.pl/Stowarzyszenie_Wspierania_Przedsiebiorczosci_Powiatu_Gostynskiego.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl