Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

"Przyjazny samorząd"

W gminie Gostyń od stycznia 2013 roku działa lokalny program wsparcia rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych i osób niepełnosprawnych „Przyjazny samorząd”. Uprawniają one do zakupu biletów ze  zniżką na usługi i imprezy świadczone przez jednostki organizacyjne gminy Gostyń. Ze zniżek można korzystać w Ośrodku Sportu i Rekreacji, Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik”, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Gostyń, Muzeum w Gostyniu, a także w KS Akademia Piłkarska Reissa, który udziela rabatu członkom rodzin wielodzietnych w wysokości 20 zł na każde dziecko za miesięczny abonament treningów.

Gostyńską kartę „Przyjazny samorząd” mogą otrzymać rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy (składające się z rodziców lub jednego rodzica mające pod opieką przynajmniej troję dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko się uczy), rodziny zastępcze z terenu gminy Gostyń (sprawujące opiekę nad przynajmniej trojgiem dzieci w wieku do 18 lat lub 25 lat w przypadku, gdy dziecko się uczy) oraz osoby niepełnosprawne z terenu gminy Gostyń (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

By otrzymać kartę, która uprawnia nas do zniżek wystarczy wypełnić wniosek i dostarczyć go osobiście do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu (Rynek 2, pokój nr 9). Karta wydawana jest bezpłatnie.

Pliki do pobrania:

https://www.gostyn.pl/Przyjazny_samorzad.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl