Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Gospodarka odpadami

PSZOK

PSZOK czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego mieszkańcy gminy Gostyń mogą bezpłatnie oddać odpady (m.in. przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, żarówki energooszczędne, świetlówki, termometry rtęciowe, papier, tekturę, tworzywa sztuczne, metale, opakowania ze szkła, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe).

W naszej gminie PSZOK działa w Goli (tel. 506 182 246). Mieszkańcy mogą tam przywozić odpady ze swojej nieruchomości od poniedziałku do piątku w godz. 7-18 oraz w  soboty w godz. 8-15.

Więcej informacji na temat Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można znaleźć tutaj.

https://www.gostyn.pl/Punkt_Selektywnego_Zbierania_Odpadow_Komunalnych_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl