Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Wykaz Kół Łowieckich

Na terenie gminy Gostyń występuje 8 obwodów łowieckich. W przypadku wystąpienia szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonej przez zwierzynę łowną, zgłoszenia o jej powstaniu należy dokonać pisemnie w ciągu 3 dni od zauważenia szkody do zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego, właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy.

Wykaz Kół Łowieckich działających na terenach Gminy Gostyń

  • Koło Łowieckie nr 21 ,,Drop” w Gostyniu -  obwód łowiecki obejmuje sołectwa ;

Gostyń , Kunowo , Szczodrochowo, Stężyca ( część sołectwa), Dalabuszki, Osowo wieś, Stankowo wieś, Daleszyn, Malewo, Markowo, Dusina, Siemowo wieś, miasto Gostyń część

  •  Koło Łowieckie nr 19 ,,Jeleń” w Piaskach -  obwód łowiecki obejmuje sołectwa :

Ostrowo, Kunowo, ul. Poznańska prawa strona kierunek Poznań, Bogusławki

  •  Koło Łowieckie nr 22 ,,Drop” w Górznie – obwód łowiecki obejmuje sołectwo :

Siemowo ( część gruntów sołectwa )

  •  Koło Łowieckie nr 18 ,,Diana” Poniec – obwód łowiecki obejmuje sołectwa :

Krajewice, Ziółkowo

  •  Koło Łowieckie nr 75 ,,Knieja” w Dolsku – obwód łowiecki obejmuje sołectwa :

Tworzymirki, Gaj, Dalabuszki, Kunowo ( część sołectwa )

  •  Koło Łowieckie nr 20 ,,Łowca” w Krobi – obwód łowiecki obejmuje obszar sołectwa :

Sikorzyn ( część gruntów sołectwa )

  •  Koło Łowieckie nr 28 ,,Szarak” w  Krzywiniu – obwód łowiecki obejmuje sołectwa :

Stankowo,  Osowo

 

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Zarządu Głównego PZŁ Gola – Grodzisko – obwód łowiecki obejmuje sołectwa :

Gola, Witoldowo, Czajkowo, Brzezie, Czachorowo, Sikorzyn.

 

 

 

https://www.gostyn.pl/Wykaz_Kol_Lowieckich.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl