Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Fachowiec dla seniora

Masz skończone 65 lat? Mieszkasz sam lub z drugim seniorem? Masz trudności z drobnymi naprawami domowymi? Zgłoś się do programu „Fachowiec dla seniora”.

„Fachowiec dla seniora” to program, którego celem jest udzielanie bezpłatnej pomocy usługowej przy drobnych naprawach domowych osobom po 65 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym. Zakres pomocy obejmuje drobne naprawy, niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy i uprawnień, tj. np. wymiana żarówki, naprawa kranu, czy odpowietrzenie grzejnika.

Osoby, które chcą dołączyć do programu muszą posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu i osiągać dochód nie przekraczający:

  • 1 osoba – 2.059,60 zł brutto,
  • 2 osoby – 3.088,80 zł brutto,
  • 3 osoby – 4.116,00 zł brutto.

Osoby, które spełniają kryteria i chciałyby korzystać z pomocy fachowca mogą zgłaszać się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który opowiada za działanie projektu. Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 osobiście (ul. Wrocławska 250), pod numerem telefonu 65 572 39 11 lub drogą elektroniczną pawel.walkiewicz@mgopsgostyn.plprzyjmowane są zgłoszenia od seniorów. Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby, która się zgłosiła. W ten sposób powstanie lista uczestników programu. Wcześniejsze zgłoszenie się pozwoli skrócić czas oczekiwania na usunięcie usterki. Jeśli jesteśmy już na liście, wtedy wystarczy zgłosić potrzebę pomocy w MGOPS i pojawi się u nas fachowiec. Jeśli natomiast senior zgłosi się do ośrodka po raz pierwszy zgłaszając usterkę, musi liczyć się z wydłużeniem tego czasu, gdyż przed wizytą fachowca będzie musiał odwiedzić go pracownik socjalny. Seniorzy nie będą płacili za usługę, jedyne koszty jakie będą ponosić to zakup materiału np. żarówki czy kranu.

https://www.gostyn.pl/Fachowiec_dla_seniora.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl