Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

e-SKŁADKA

Od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorca może opłacić jednym przelewem, na jeden rachunek składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne i fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych).

Więcej informacji na temat e-SKŁADKI można znaleźć w ulotce poniżej.

Pliki do pobrania:

https://www.gostyn.pl/e-SKLADKA.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl