Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Lokalny pakiet zwolnień z podatku od nieruchomości

Lokalny pakiet zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy jest bardzo korzystny dla inwestorów. Gmina jest gotowa przez 5 lat nie pobierać podatku od nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy, a służących mu do prowadzenia działalności produkcyjnej.

W gostyńskiej Strefie Gospodarczej Czachorowo 5-letnie zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy nie tylko budynków i budowli, ale także nowo nabywanych gruntów w celu rozwinięcia działalności gospodarczej.


Uchwały Rady Miejskiej stanowiące podstawę stosowanych preferencji:

- ws. zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie strefy gospodarczej w Czachorowie (nr XXXVIII/562/14 z 30 czerwca 2014 r.) - znajdziesz tutaj
- ws. zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Gostyń w ramach pomocy de minimis (nr XXXVIII/563/14 z 30 czerwca 2014 r.) - znajdziesz tutaj
- ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji (nr XXXVIII/564/14 z 30 czerwca 2014 r.) – znajdziesz tutaj

Kartę informacyjną instruującą, w jaki sposób ubiegać się o zwolnienie podatkowe – znajdziesz tutaj


Szczegółowych informacji na temat pakietu zwolnień z podatku udziela:

Małgorzta Łoniewska
Kierownik Referatu Dochodów
w Wydziale Finansowym
tel. +48 655752159
e-mail: mloniewska@um.gostyn.pl

https://www.gostyn.pl/Lokalny_pakiet_zwolnien_z_podatku_od_nieruchomosci_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl