Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Gostyń

Gostyń to miasto tętniące życiem, gdzie z szacunku do wielowiekowej historii, opieką otacza się zabytki i pamięta o bohaterach, ale także dba o kulturę, pielęgnuje tradycje i zwyczaje. Historia dla wielu osób stała się pasją i inspiracją do nowych projektów wzbogacających wiedzę o przeszłości tego miejsca.

Na ziemi gostyńskiej nie brakuje pełnych pasji hobbystów i społeczników. Setki osób działają w stowarzyszeniach. Ich aktywność to styl życia. Gostynianie potrafią też odważnie inwestować, wspierając rozwój gospodarki. Cykl organizowanych w Gostyniu imprez wyznacza swoisty puls miasta. Festyny, pikniki, wystawy, prezentacje, happeningi przyciągają mieszkańców, a sercem miasta stał się rynek. Edukacja w Gostyniu jest możliwa na każdym etapie życia, od wczesnego dzieciństwa do późnej dojrzałości. Natomiast natura tworzy malowniczy krajobraz gminy. Urozmaicona rzeźba terenu sprzyja rekreacji. O tym, że sport jest ważną dziedziną w życiu społecznym Gostynia, świadczy bogata infrastruktura sportowa, aktywność klubów i sekcji, ale też osiągnięcia sportowców. To w tym mieście zaczynali swoją karierę m.in. piłkarz Andrzej Juskowiak, czy kierowca wyścigowy Kuba Giermaziak.

https://www.gostyn.pl/O_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl