Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Kultura

Dla kultury Gostynia ważne są tradycje i zabytki, takie jak choćby gotycka fara czy barokowa perła – zespół klasztorny na Świętej Górze. Jednak największą wartością są twórcy – ludzie, którzy swoje talenty wyrażają w malarstwie, rzeźbie, fotografii czy muzyce. Młodzi i dorośli adepci mogą poszerzać zdolności artystyczne, korzystając z oferty ośrodka kultury. Inspiruje on do aktywności w różnych dziedzinach sztuki. Aktorsko rozwija się grupa teatralna, na plenerach spotykają się plastycy, podczas warsztatów swoje talenty szlifują muzycy. Zdolności dzieci i młodzieży w tym zakresie rozwija również Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Józefa Zeidlera. Koncerty z udziałem uczniów i wychowanków gromadzą wielu widzów. Młodzi instrumentaliści wraz z doświadczonymi muzykami tworzą gostyńską orkiestrę dętą. Zespół ten koncertuje w kraju i za granicą, często w artystycznej asyście mażoretek. Imprezy z ich udziałem przyciągają tłumy.

Popularnością cieszą się inscenizacje i pokazy folklorystyczne, kultywujące tradycje biskupiańskie. Do mikroregionu biskupizny należy kilkanaście wsi, w tym podgostyński Sikorzyn. Dawne zwyczaje integrują społeczność lokalną i zachwycają odwiedzających ziemię gostyńską.

Wojciech Czemplik - ambasador marki Gostyń

https://www.gostyn.pl/Kultura.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl