Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Nielegalne postępowania z odpadami

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Lesznie informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został umieszczony elektroniczny formularz umożliwiający zgłaszanie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko (https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz). W formularzu zgłoszenia należy wskazać lokalizację danego miejsca i dodać krótki opis zdarzenia (ewentualnie zamieszczając do niego zdjęcie). Zgłoszenia można dokonać również w sposób anonimowy. Wszystkie zgłoszenia dokonane elektronicznie trafiają bezpośrednio do Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, który po ich dokładnej analizie podejmie decyzję o dalszych działaniach w sprawie.

 

Szczegółowe informacje na temat zgłaszania nielegalnego postępowania z odpadami można znaleźć na stronie: https://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/750-zglos-nielegalne-postepowanie-z-odpadami

https://www.gostyn.pl/Nielegalne_postepowania_z_odpadami_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl