Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

"Ulga na start"

Przedsiębiorca może skorzystać z „Ulgi na start”, czyli przez sześć miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne.

Z ulgi można skorzystać, gdy działalność gospodarczą uruchamia się po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej. Skorzystać z niej mogą także osoby, które nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności. „Ulga na start” zwalnia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, natomiast ubezpieczenie zdrowotne jest nadal obowiązkowe.

„Ulga na start” to prawo, nie obowiązek. O tym, czy skorzystać z ulgi i przez jaki okres, każdy przedsiębiorca decyduje indywidualnie. Więcej o programie można znaleźć tutaj.

https://www.gostyn.pl/Ulga_na_start.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl