Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Dofinansowanie wymiany pieców

Masz piec węglowy? Chcesz go wymienić na nowe ekologiczne źródło ciepła? Złóż wniosek do gminy Gostyń o dofinansowanie. Trwa gminny program wspierania wymiany pieców, którego celem jest poprawa jakości stanu powietrza dzięki nowym ekologicznym formom ogrzewania. Z pomocy mogą skorzystać osoby mieszkające w gminie Gostyń, które chcą wymienić piec węglowy. Wnioski przyjmowane są już w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (ul. Wrocławska 256).

Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie poniesionych kosztów wymiany starych pieców węglowych na nowe ekologiczne źródło ogrzewania tzn. niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie grzewcze, takie jak: kocioł gazowy c.o., kocioł olejowy c.o., kocioł gazowo - olejowy c.o., kocioł elektryczny c.o., kocioł na biomasę c.o., kocioł na paliwa stałe, pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w przypadkach, w których ich zastosowanie będzie wiązało się z obniżeniem emisji w źródle opalanym paliwem stałym.

Dotacja udzielana jest w wysokości 50% poniesionych kosztów nie więcej jednak niż  4000 zł dla budynku mieszkalnego i 3 000 zł dla lokalu mieszkalnego.

Warunkiem uzyskania dotacji jest:

  • użycie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania wyłącznie fabrycznie nowych materiałów i urządzeń, które zostały użyte i zamontowane po raz pierwszy, i które spełniają wymagane normy techniczne i dopuszczone są do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • likwidacja wszystkich dotychczasowych służących do ogrzewania pieców lub kotłów węglowych oraz brak innego ogrzewania, za wyjątkiem pieców kaflowych, w tym przypadku należy jednak trwale usunąć połączenie pieca z przewodem kominowym.

W przypadku instalowania kotłów na paliwo stałe, muszą to być kotły tzw. 5 klasy, które muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • Zapewniać minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określonych w ust. 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193, str. 100; z 2016r. L 346, str. 51),
  • Posiadać wyłącznie atematyczne podawanie paliwa,
  • Nie posiadać rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj.

https://www.gostyn.pl/Dofinansowanie_wymiany_piecow.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl