Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Współpraca zagraniczna

Najważniejszymi partnerami zagranicznymi gminy Gostyń są samorządy w Niemczech, we Francji i na Łotwie.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, gmina ułatwia kontakty, wspiera je logistycznie, merytorycznie, a na także finansowo – w trybie przewidzianym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wiodącą rolę odgrywają mieszkańcy, poprzez swą aktywność głównie w ramach organizacji pozarządowych, ale także m.in. poprzez placówki oświatowe i instytucje kultury.

 

Szczegółowych informacji na temat współpracy międzynarodowej gminy Gostyń udziela:

Maciej Kretkowski
Zastępca naczelnika
Wydziału Komunikacji Społecznej
tel. +48 655752125
e-mail: mjkretkowski@um.gostyn.pl

https://www.gostyn.pl/O_wspolpracy.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl