Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Edukacja

W Gostyniu edukacja jest możliwa praktycznie na każdym etapie życia. Z myślą o najmłodszych realizowane są projekty edukacyjne rozwijające kompetencje i zdolności uczniów, przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Ciekawą lekcją demokracji jest Młodzieżowa Rada Miejska. Uczniowie poznają w praktyce zasady funkcjonowania samorządu. Dzięki wsparciu władz lokalnych, zaangażowaniu i aktywności miejscowych fundacji oraz stowarzyszeń, udaje się wyrównywać szanse edukacyjne. Uczniowie z niezamożnych rodzin, wybitnie uzdolnieni mogą otrzymać stypendia, które umożliwią im rozwijanie pasji.

Przykładem edukacji poprzez zabawę jest Gostyńska Gra Miejska. To interesujący sposób poznawania przeszłości miasta i regionu. Udział w cyklicznej imprezie biorą nie tylko dzieci i młodzież, ale także dorośli.

Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku zapewnia seniorom aktywność i możliwość zdobywania nowych umiejętności.

https://www.gostyn.pl/Edukacja.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl