Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Historia

Początki historii Gostynia sięgają XIII wieku. Na mocy dokumentu lokacyjnego z 1278 roku, Mikołaj Przedpełkowic zaczął budować prywatne miasto. Założył je od podstaw na wysepkach w starorzeczu Kani, a nazwa pochodzi od pobliskiej wsi Gostyń (dzisiaj Stary Gostyń).

Miasto było ważnym ośrodkiem ruchu reformacyjnego. To tutaj w 1565 roku odbył się synod różnowierców wielkopolskich. Spotkali się oni we wzniesionym w 1. połowie XV wieku kościele farnym. Wojny, m.in. ze Szwedami w XVII wieku, oraz wielka zaraza w XVIII wieku znacznie spustoszyły Gostyń.

W czasach zaborów gostynianie walczyli o polskość – nie tylko militarnie, ale także poprzez działalność gospodarczą, oświatową i charytatywną. Ważną kartę w dziejach miasta zapisała organizacja Kasyno Gostyńskie. Jednym z czołowych działaczy był błogosławiony Edmund Bojanowski, angażujący się w pracę organiczną i niosący bezinteresownie pomoc potrzebującym. W XX wieku mieszkańcy ziemi gostyńskiej walczyli w wojnach światowych i powstaniu wielkopolskim. Również cywile oddawali życie za Polskę. Po latach gostynianie zaangażowali się w niełatwe dzieło pojednania między narodami. Kontaktom z Niemcami przyświeca motto: „Pamiętając o przeszłości, budujemy przyszłość”.

Maciej Gaszek - ambasador marki Gostyń

https://www.gostyn.pl/Historia.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl