Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Ludność

Na terenie gminy Gostyń mieszka na stałe 27 632 osób, z czego największa grupa w mieście – 19 843.

Najliczniej zamieszkałymi wsiami są: Brzezie (961), Gola (820) i Kunowo (658).

Najmniej osób mieszka w Klonach (4), Miranowie (5) i Płaczkowie (6).

Oto liczba osób w pozostałych miejscowościach gminy:

Gostyń – 19 843

Aleksandrowo – 7

Bogusławki – 132

Bronisławki – 12

Brzezie – 961

Czachorowo – 342

Czajkowo – 196

Dalabuszki – 164

Daleszyn – 506

Dusina – 231

Gaj – 10

Gola – 820

Huby Pijanowskie – 29

Klony – 4

Kosowo – 441

Krajewice – 602

Kunowo – 658

Leciejewo – 9

Malewo – 44

Markowo – 23

Miranowo – 5

Osowo – 281

Ostrowo – 140

Otówko – 16

Płaczkowo – 6

Siemowo – 415

Sikorzyn – 229

Stankowo – 314

Stary Gostyń – 454

Stężyca – 108

Szczodrochowo – 74

Tworzymirki – 162

Witoldowo – 98

Ziółkowo – 296

Ponadto na terenie gminy przebywa czasowo 344 osób, z czego 283 w Gostyniu.

Wszystkie dane z rejestru mieszkańców dotyczą stanu odnotowanego w dniu 2.01.2018 roku.

https://www.gostyn.pl/Ludnosc.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl