Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 grudnia 2017

Szkolili się z Marią Rotkiel

„Empatia i profesjonalizm – antidotum na przemoc” to nazwa szkolenia skierowanego do członków grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które odbyło się w listopadzie 2017 roku.

Celem szkolenia było zwiększenie predyspozycji psychicznych członków grupy do pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc. Podczas szkolenia omówiono m.in. diagnozę poziomu energii psychofizycznej, zasady, postawy i strategie komunikacji empatycznej, empatia poprzez techniki psychologii poznawczej.

Warsztaty przeprowadziła Maria Rotkiel - psycholog, terapeutka rodzinna, trenerka motywacyjna rozwoju zawodowego, certyfikowana terapeutka poznawczo – behawioralna European Association for Cognitive and Behavioural Therapies, certyfikowana terapeutka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, specjalistka public relations, trenerka biznesu, dydaktyk, doradca zawodowy i osobisty, publicystka.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2017” pod nazwą „Recepta na szczęśliwą rodzinę - radość, szacunek, miłość”.

http://www.gostyn.pl/Szkolili_sie_z_Maria_Rotkiel.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl