Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 października 2021

Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja 1 w Gostyniu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 

Nazwa zadnia: „Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja 1 w Gostyniu”

Dofinansowanie ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych

Kwota dofinansowania: 1.500.000,00 zł

Czas realizacji: do grudnia 2025r.

 

 Cel inwestycji i spodziewane rezultaty

Celem inwestycji jest remont majątku gminnego po przez zapewnienie odpowiedniego standardu technicznego budynku znajdującego się w strefie konserwatorskiej.  Umożliwienie korzystania z obiektu osobą z niepełnosprawnością ruchową. Wykonanie robót budowlanych pozwoli na wykorzystanie inwestycji pod cele publiczne.

Podstawowe parametry techniczne części I:

  • powierzchnia działek nr 1451, 1452, 1331 – 0,456 ha,
  • powierzchnia zabudowy istniejącego budynku – 354,75 m2,
  • pow. budynku do rozbiórki 38,30 m2,
  • pow. projektowanej rozbudowy - 78,85 m2,
  • powierzchnia terenów utwardzonych, w tym dojść 38,00,
  • wysokość budynku – 15m.

 

1.      Cześć I: Wymiana pokrycia dachowego

Wykonawca zadania: Rafał Nadolny Zakład Ciesielski,  Grodzisko 17B, 64-113 Osieczna

Wartość inwestycji brutto: 440.882,54 zł

Czas realizacji: do 23 grudnia 2021r.

 

Podstawowe parametry techniczne części I:

  • powierzchnia dachu : 685 m2,
  • konstrukcja dachu tradycyjna drewniana krokwiowa,
  • dach wielospadowy.

https://www.gostyn.pl/Modernizacja_budynku_przy_ul__1_Maja_1_w_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl