Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 sierpnia 2017

Obwieszczenie ws. budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Gostyniu, ul. Sądowa i ul. Powstańców

PPOS.6733.3.2017

Gostyń, 3 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 3 sierpnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, szafy kablowej i złącz kablowo-pomiarowego, na części terenu działek nr 1547/5, 1547/6, 1603/6, 1607, 1608, 1609/6, 1618/1, 1618/2, 1619/4, położonych w Gostyniu przy ul. Sądowej i ul. Powstańców Wlkp.

W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Skorupski

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_elektroenergetycznej_linii_kablowej_w_Gostyniu_-_ul__Sadowa_i_ul__Powstanco.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl