Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

01 października 2015

Obwieszczenie ws. budowy lini kablowej nn w Gostyniu, ul. Poznańska

RI.6733.27.2015                                                                   Gostyń, 29 września 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 29 września 2015 r. została wydana decyzja Nr 29/2015 (sygn. akt RI.6733.27.2015) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie części działek nr 243/1 oraz 239/8, położonych w Gostyniu przy ul. Poznańskiej.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

 

Zastępca Burmistrza

 Elżbieta Palka

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_lini_kablowej_nn_w_Gostyniu__ul__Poznanska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl