Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

17 czerwca 2016

Obwieszczenie ws. budowy świetlicy wiejskiej kontenerowej w Ostrowie

RI.6733.9.2015

Gostyń, 15 czerwca 2016 r.

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 14 czerwca 2016 r. została wydana decyzja nr 13/2016 (sygn. akt RI.6733.5.2016) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie części działki nr 98/2, położonej w Ostrowie.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 od daty obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sekretarz Gminy

Renata Ignasiak

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_swietlicy_wiejskiej_kontenerowej_w_Ostrowie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl