Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Szkolenie dla przedsiębiorców - sprzedaż napojów alkoholowych

Miejscowość: Gostyń
Miejsce: GOK "Hutnik", ul. Hutnika 4
Data rozpoczęcia: 2016-04-04 14.00
Data zakończenia: 2016-04-04

W poniedziałek 4 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00 w Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik” odbędzie się bezpłatne szkolenie pn. „Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych – obowiązujące zapisy prawa”. Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, jak i do osób przez nich zatrudnionych.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. obowiązujące od stycznia 2016 r. przepisy prawne regulujące obrót napojami alkoholowymi, zasady i etapy kontroli punktów sprzedaży alkoholu, uprawnienia i obowiązki przedsiębiorcy oraz osób kontrolujących.

Szkolenie przeprowadzi dr Teresa Kobrzyńska – ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, certyfikowany instruktor ds. szkolenia sprzedawców handlujących napojami alkoholowymi.

https://www.gostyn.pl/Szkolenie_dla_przedsiebiorcow_-_sprzedaz_napojow_alkoholowych.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl