Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 stycznia 2020

Awans zawodowy nauczycielki

Katarzyna Bielka – nauczycielka nauczająca w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu odebrała awans na stopień nauczyciela mianowanego. Ślubowanie w gostyńskim ratuszu od awansowanej Katarzyny Bielki odebrał Grzegorz Skorupski zastępca Burmistrza Gostynia.

Do 31 grudnia 2019 roku wpłynął 1 wniosek nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w jednostce oświatowej gminy Gostyń o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Burmistrz Gostynia swoim zarządzeniem powołał komisję egzaminacyjną, która przeprowadziła egzamin.

https://www.gostyn.pl/Awans_zawodowy_nauczycielki_40985.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl