Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 sierpnia 2018

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego

Ponad 128 tys. zł. dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich otrzymała gmina Gostyń na odnowienie stawu w Krajewicach, renowację rowów śródpolnych oraz na przydrożne i śródpolne nasadzania drzew. Na realizację tych zadań burmistrz Gostynia ogłosił i rozstrzygnął przetarg podzielony na trzy części.

Część pierwsza zadania dotyczyła odnowienia stawu w parku w Krajewicach. Na ogłoszony przetarg, w tej części zadania, wpłynęły cztery oferty. Najkorzystniejszą złożyło PPHU Paweł Smektała z Krobi. Firma odpowiedzialna jest za wycinkę zarośli porastających stawy, wybranie osadzonego namułu, wzmocnienie linii brzegowej wraz z wykonaniem faszyny oraz naprawę mostku ceglanego.

Firma Maria Kaźmierczak Melioracje ze Stankowa, pokonując czterech oferentów, wygrała drugą część przetargu. Firma realizuje zadanie polegające na odmuleniu rowów melioracyjnych i oczyszczeniu przepustów w Czajkowie i w Starym Gostyniu.

Za nasadzenia śródpolne i przydrożne w Krajewicach odpowiedzialne jest P.U. AZIM Zbigniew Kotus ze Szczodrochowa, które na to zadanie złożyło najkorzystniejszą ofertę, pokonując także czterech oferentów. W ramach zadania nasadzonych zostanie 70 lip.

Samorząd wsparcie otrzymał z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

https://www.gostyn.pl/Dofinansowanie_z_Europejskiego_Funduszu_Rolnego.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl