Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

24 marca 2023

Drugie posiedzenie Gminnej Rady Seniorów.

W środę 22 marca 2023 roku w Dziennym Domu Senior+ odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Gminnej Rady Seniorów. Tematem przewodnim spotkania było sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu za miniony rok oraz analiza wykazu bieżących potrzeb w zakresie pomocy społecznej, w szczególności w zakresie potrzeb najstarszych mieszkańców gminy.

W imieniu kierownika MGOPS sprawozdanie przedstawił przewodniczący Rady. W dalszej części posiedzenia odczytana została odpowiedź Burmistrza Gostynia na złożony wniosek. Kontynuowano też rozmowy na zapoczątkowane na wcześniejszym posiedzeniu tematy tj. utworzeniu punktu diagnostycznego na ul. Górnej, kontroli czystości powietrza w mieście oraz przestrzeganiu i uwrażliwieniu seniorów przed potencjalnymi oszustami.

https://www.gostyn.pl/Drugie_posiedzenie_Gminnej_Rady_Seniorow__.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl