Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 grudnia 2019

Mieszkanka Krajewic ukarana za spalanie odpadów

Miaszkanka Krajewic została ukarana mandatem karnym kredytowym przez strażników miejskich za spalanie w piecu centralnego ogrzewania niedozwolonych substancji.

Tym razem gostyńscy stróże prawa podjęli interwencję po otrzymaniu zgłoszenia, że z komina jednej z posesji wydobywa się duże, uciążliwe zadymienie.

Gminni stróże prawa skontrolowali pomieszczenie, w którym składowany był opał. W kotłowni znajdowały się: stare szmaty, ubrania oraz obuwie. W palenisku strażnicy zobaczyli te same, zabronione do spalania, materiały. Kobietę za popełnione wykroczenie strażnicy miejscy ukarali mandatem karnym kredytowym w wysokości 500 zł. Zobowiazali ją także do niezwłocznego usunięcia szmat z paleniska oraz do posprzątania zalegających w kotłowni odpadów.

Wraz z nadejściem chłodu powraca problem niskiej emisji, czyli emisji do atmosfery szkodliwych pyłów i gazów, znajdujących się na wysokości – nie wyżej jednak niż 40 m. Mając na uwadze dobro mieszkańców gminy Gostyń funkcjonariusze Straży Miejskiej podczas patroli a także na zgłoszenia mieszkańców na bieżąco kontrolują paleniska domowe. Jeśli zauważysz ciemny, brązowy, brudny dym wydobywający się z komina powiadom o tym niezwłocznie Straż Miejską, numer alarmowy – 507 154 706.

https://www.gostyn.pl/Mieszkanka_Krajewic_ukarana_za_spalanie_odpadow.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl