Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 lutego 2018

NGO: Przyznano dotacje

Przyznano dotacje na realizację zadań publicznych, które w 2018 roku będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Oferty zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Konkursową, na tej podstawie Burmistrz Gostynia podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięć z zakresu:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 • Gostyńskie Towarzystwo Historyczne – „II Gostyński Jarmark Średniowieczny” – 50 000 zł,
 • Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary – „Organizacja imprezy z okazji 740-lecia lokacji Gostynia” – 10 000 zł,
 • Forum Demokratyczne – „VI Rodzinny Rajd Smerfów” – 3 240 zł,
 • Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera w Gostyniu  – „Organizacja XIII Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2018” – 24 000 zł,
 • Koło Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu  – „Organizacja wystaw i działalność statutowa” – 1 780 zł,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Krajewicach – „Kultywowanie tradycji OSP” – 1 730 zł,
 • Fundacja MOJE MIEJSCE – „IX Gostyńska Gra Miejska – Walcząc o niepodległość” – 10 250 zł.

- ochrony i promocji zdrowia (w tym działalność lecznicza) oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • Gostyńskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin „Bez granic” – 8 400 zł,
 • Stowarzyszenie „Ja też pomagam” – „Gostyński senior”- 5 194 zł,
 • Stowarzyszenie BAZA – „Warsztaty kreowania marzeń” – 6 000 zł,
 • Gostyński Klub „Amazonki” –„Rehabilitacja – wyjazdowy pobyt z zabiegami, XXI Ogólnopolski Zjazd Amazonek – Konferencja „Profilaktyka oraz nowe metody leczenia raka piersi” Częstochowa 2018 r.” – 7 000 zł,
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „NIE SAMI” – „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie” – 4 200 zł,
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski – „Rajd integracyjno-sportowy – Piknik w „Starej chacie u Kowola” – Kluczewo” – 1 650 zł,
 • Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu – „Wsparcie społeczno – rozwojowe osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin” – 11 416 zł,
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski KASIA w Gostyniu – „Hallwick, Bobath, Si” – 18 140 zł.

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja emerytów, rencistów i inwalidów”:

 • Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Kreowanie wizerunku osób starszych” – 10 030 zł.

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – rozwój amatorskiego ruchu artystycznego:

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie  „Z muzyką do ludzi” w Poznaniu – „V Festiwal Lutniowy „Najkrótsza Noc Długoraja” Gostyń 2018” – 11 000 zł,
 • Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń w Gostyniu – „Działalność Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Gostyń” – 60 000 zł,
 • Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Muzyka łagodzi obyczaje – rozwój i doskonalenie zespołu wokalno-instrumentalnego MELODIA przy GUTW” – 8 000 zł.

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 • Gostyńskie Towarzystwo Sportowe CITIUS - „Na sportowo czyli zdrowo – przez bieganie w Gostyniu” – 15 000 zł,
 • Stowarzyszenie Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń – „Gala Sportów Walki GSW 15” – 6 000 zł,
 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Gostyniu – „Zorganizowanie szkolnego systemu rozgrywek sportu dzieci i młodzieży na szczeblu gminnym w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej” – 9 550 zł,
 • Fundacja Piotra Reissa – „Klub Sportowy Akademia Reissa – treningi piłkarskie i udział w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko-Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Gostynia” – 8 000 zł,
 • Stowarzyszenie Akademia Sportu „Młode Orły” – „Nie nudzę się – uprawiam sport” – 8 000 zł,
 • Stowarzyszenie Gostyński Futsal – „Turnieje halowe i półkolonie futsalowe” – 8 000 zł,
 • Stowarzyszenie Gostyńska Liga Kręglarska – „Upowszechnianie aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych oraz udział członków stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych zawodach sportowych – 41 450 zł,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Krajewicach – „OSP wspiera Kulturę Fizyczną” – 3 000 zł,
 • Klub Sportowy Solid Sport – „SOLID ROAD Gostyń (14.07.2018) oraz SOLID MTB Maraton Gostyń (15.07.2018) – 8 000 zł,
 • Kolarski Klub Sportowy – „Zawody kolarskie w Gostyniu” – 20 000 zł,
 • Stowarzyszenie Sportowe CRC LESZNO – „Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gostyń” – 3 000 zł.

Na ogłoszone przez burmistrza otwarte konkursy ofert wpłynęło 40 projektów. Organizacje otrzymały wsparcie w wysokości ponad 380 tys. zł. To nie wszystkie dotacje, jakie w tym roku, organizacjom pozarządowym planuje przyznać gostyński samorząd.

https://www.gostyn.pl/NGO_Przyznano_dotacje_39223.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl