Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 marca 2018

NGO: przyznano dotacje

Przyznano kolejne dotacje na realizację zadań publicznych, które w 2018 roku będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Oferty zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Konkursową, a na tej podstawie Burmistrz Gostynia podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięć z zakresu:

-        działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego – „Centrum wspierania biznesu” – 10 000 zł,

-        działań na rzecz integracji europejskiej:

  • Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu „Z Muzyką do Ludzi” – „V Festiwal Lutniowy „Najkrótsza Noc Długoraja” Gostyń 2018. Koncert kapeli gostyńsko-drezdeńskiej” – 15 000 zł,
  • Stowarzyszeniu „Dom Europejski” w Gostyniu – „Otwarci, Zjednoczeni i Solidarni” – 5 000 zł,

-        przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej  dla dzieci z  gminy Gostyń Placówce Wsparcia Dziennego „Promyki Dobra” – „Dom – tutaj wszystko się zaczyna. Polski dom to gościna!” – 14 000,00 zł.

http://www.gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_39271.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl